Wakacje z Leonardo School. W ramach letnich zajęć warsztatowych dzieci bawiły się nauką. Eksperymentowały, tworzyły, zwiedzały i uczyły się zawsze w dobrym humorze.