Sprawne czytanie i notowanie

W skład pakietu „Sprawne czytanie i notowanie” wchodzą

 • podręcznik SPRAWNE CZYTANIE I NOTOWANIE

 • komplet kości (10szt)

 • wskaźnik

 • certyfikat

Podczas zajęć Twoje dziecko rozbudzi w sobie naturalną pasję do czytania, a także sprawnego notowania. Dzięki temu spontanicznie wykształci cenne nawyki, które zawsze procentują w dalszej edukacji.

Zajęcia Leo Maniak to pasjonujący trening umysłowy. Podobnie, jak na sali gimnastycznej, dzieci poznają zestaw odpowiednio dopasowanych do ich potrzeb ćwiczeń. Wykonując je systematycznie poprawiają swoją koncentrację, tempo czytania, a także umiejętność zapamiętywania przeczytanych informacji.

Podczas lekcji dzieci dowiedzą się, jak wybierać z tekstu najważniejsze informacje i odpowiadać pełnymi zdaniami na pytania związane z przeczytanym tekstem. Bez problemu będą potrafiły zrobić też odpowiednie notatki. Dzięki naszym zajęciom dzieci poznają wyjątkowo pomocną metodę graficznego notowania, czyli sporządzania Map Myśli. Nauczą się, jak samodzielnie stworzyć notatkę z przeczytanego tekstu, notatkę do wypowiedzi ustnej oraz jak na ich podstawie przygotować się do sprawdzianu czy napisać wypracowanie.

Leo Maniak to program stworzony przez maniaków – pedagogów, dlatego uczniowie mogą liczyć na inspirujące zabawy i eksperymenty twórcze związane z materiałem przerabianym na zajęciach. Trenerzy z zaangażowaniem wprowadzają odpowiednie techniki ułatwiające płynne i szybkie czytanie, a także koncentrowanie się i rozumienie tekstu.

Zakres tematów poruszanych podczas treningów Leo Maniaka zawiera zagadnienia z programu szkolnego, które, podane w ciekawy sposób, motywują do dalszej lektury i zdobywania informacji.

Sprawne czytanie, elementy gramatyki języka polskiego oraz sztuka pisania to trudne umiejętności wymagające koncentracji i zaangażowania, również w domu. Dzięki unikalnej metodzie Leo Maniaka nauka staje się atrakcyjna i spontaniczna, co wynika z naszej oryginalnej ścieżki dydaktycznej oraz świetnie wykształconej, pełnej pasji kadry trenerskiej.

Organizacja zajęć „Sprawne czytanie i notowanie”:

 • młodsza grupa wiekowa od 8 do 10 lat (2-4 klasa),

 • starsza grupa wiekowa od 11-13 lat (5-6 klasa),

 • zajęcia raz w tygodniu po 120 min, grupy 8-12 osobowe

Dlaczego Twoje dziecko powinno wziąć udział w zajęciach „Sprawnego czytania i notowania”?

 • Dzięki nim będzie potrafiło pracować z tekstem: streszczać go, wyszukiwać i zapamiętywać potrzebne informacje;

 • Dowie się, jak interpretować tekst i odpowiadać na pytania z nim związane;

 • Nauczy się, jak przygotować plan wypowiedzi ustnej i pisemnej w oparciu o przeczytany materiał;

 • Znacznie poprawi technikę czytania: przyspieszy tempo czytania trzy-, czterokrotnie, skoncentruje się na tym, co czyta, sprawniej zapamięta podane w tekście informacje.

 • Zmieni swoje nastawienie do czytania – stanie się to przyjemnością, a nie obowiązkiem;

 • Będzie robić uporządkowane, łatwe do zapamiętania notatki;

 • Bez problemu przygotuje się do wypowiedzi ustnej i napisze plan wypracowania;

 • Skutecznie przygotowuje się do sprawdzianów i egzaminów.Zapisz swoje dziecko na bezpłatne zajęcia pokazowe ZAPISY