.

Starters

Dla dzieci w wieku od 4 do 5 lat.

Na poziomie Starters nauka opiera się na coraz bardziej angażujących uwagę dziecka zadaniach i zachęcaniu do komunikacji. Uczestnicząc w ciekawych zabawach, mini przedstawieniach, grach, aktywnościach ruchowych i zajęciach manualnych dziecko utrwala i wzbogaca swoje słownictwo, rozumie i wykonuje polecenia. Zaczyna inicjować komunikację w języku angielskim oraz spontanicznie wypowiadać się. Nowe piosenki i bajki, przygotowane dla tej metody, nakłaniają do codziennego wykorzystywania języka i są strażnikiem czystej wymowy. Chomik Flippy, Pizza Monster i Detektyw Loopko pomagają dzieciom utrwalać poznane wyrażenia oraz krok po kroku wprowadzają w świat czytania i pisania w języku angielskim. 

Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 45 minut.

Dziecko będzie potrafiło:

  • uczestniczy w zajęciach, na których językiem wykładowym jest język angielski,

  • komunikuje się w tym języku aktywnie uczestnicząc w grach i zabawach,

  • zapamiętuje określony zasób słów, które będzie potrafiło rozpoznać i wypowiedzieć,

  • rozumie bajki w języku angielskim odpowiednie do jego poziomu rozwoju zdolności językowych,

  • potrafi wypowiadać proste zdania w języku angielskim,

  • potrafi śpiewać piosenki i mówić rymowanki po angielsku,

  • nabywa umiejętność pracowania na kartach pracy. Wskazuje i nazywa elementy na ilustracjach, uzupełniać ilustracje naklejkami, łączyć elementy, kategoryzować przedmioty, kolorować i rysować, pisać po śladzie,

  • potrafi korzystać z konstrukcji gramatycznych np. I have…, I can…,

  • przystąpi do testu semestralnego i końcowego. Dzięki temu oswoi się z formą sprawdzania i nauczy się rozwiązywać testy.

Leo English Starters w domu

FLASH CARDS

Zestaw zawiera: 72 dwustronne karty edukacyjne z barwnymi ilustracjami oraz wyrazami w języku angielskim zapisanymi dużą czerwoną czcionką, instrukcję z propozycją 15 zabaw oraz film instruktażowy.

JUNIOR BOARD GAMES

Zestaw zawiera: 15 ekscytujących gier planszowych utrwalających słownictwo oraz wyrażenia gramatyczne w języku angielskim, kostkę, pionki oraz żetony, szczegółową instrukcję do każdej gry oraz film instruktażowy.

ZOOMY MEMO

Memo, Snap i Zoomy. Zestaw zawiera: trzy gry pamięciowe utrwalające słownictwo w języku angielskim , 37 kart z rysunkami i wyrazami, instrukcję oraz film instruktażowy.Zapisz swoje dziecko na bezpłatne zajęcia pokazowe ZAPISY