.

Flyers

Dla dzieci w wieku od 9 do 10 lat.

Na tym poziomie uczeń utrwala i poznaje słownictwo oraz struktury gramatyczne poprzez liczne gry i zadania językowe. Dzięki nim dowiaduje się w jaki sposób funkcjonuje język i porządkuje wiadomości gramatyczne. Poprzez różnorodne ćwiczenia komunikacyjne w parach i interaktywne zajęcia grupowe uczniowie rozwijają umiejętność mówienia i słuchania. Nauka czytania i pisania stanowi ważny element tego etapu –  te umiejętności doskonalone są dzięki wykonywaniu zadań zebranych w podręczniku i zeszytach ćwiczeń.

Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 60 minut.

Dziecko będzie potrafiło:

  • rozwija umiejętność czytania ze zrozumieniem,

  • pisze wypowiedzi na zadany temat,

  • odtwarza dialogi poznane w historyjkach,

  • używa określonych struktur gramatycznych,

  • buduje zdania, wyrażenia i struktury gramatyczne określone w programie,

  • układa wypowiedzi w oparciu o poznane słownictwo,

  • określa czas w języku angielskim,

  • zapamiętuje słownictwo, wyrażenia i struktury językowe określone w programie,

  • rozwiązuje testy językowe w oparciu o poznane różnorodne formy ćwiczeń,

  • komunikuje się po angielsku w określonym zakresie.

Leo English Flyers w domu

BOARD GAMES

Zestaw zawiera: 15 ekscytujących gier planszowych utrwalających słownictwo oraz wyrażenia gramatyczne w języku angielskim, kostkę, pionki oraz żetony, szczegółową instrukcję do każdej gry oraz film instruktażowy.Zapisz swoje dziecko na bezpłatne zajęcia pokazowe ZAPISY