18 maja 2014 r. Centrum Technologii Edukacyjnych wyłączny dystrybutor produktów Leonardo School zorganizowało kolejną konferencję z cyklu podnoszenia jakości nauczania metodą Leo English. Nasi eksperci przygotowali cztery bloki tematyczne dla trenerów biorących udział w konferencji. Trenerzy mogli zapoznać się z nowymi produktami Play & Learn, oraz zdobyli wiedzę jak wykorzystać je w praktyce. Konferencja odbyła się w Łodzi. W spotkaniu wzięło udział 18 trenerów metody Leo English.