Gościem Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w Senacie Rzeczpospolitej Polskiej była Katarzyna Rojkowska, ekspert Leonardo School oraz Fundacji Rodzice Przyszłości. Senatorowie wysłuchali opinii partnerów społecznych w kwestii rodzicielstwa i pełnego rozwoju dzieci, a także miejsca osób starszych w rodzinie. Na posiedzeniu omówiono przygotowanie rodziców do roli, jaką mają pełnić, ideę i model integralnego rozwoju. Konkluzje z posiedzenia Komisji Rodziny i Polityki Społecznej dotyczyły tego, co należałoby poprawić w systemie prawnym oraz w naszym życiu publicznym, tak by można było stwierdzić z optymizmem, że zwiększa się trwałość polskich rodzin, ich rola, a także poczucie satysfakcji w tych rodzinach.

senatrp