Fundacja Rodzice Przyszłości zaprosiły naszego eksperta Katarzynę Rojkowską do swojego międzynarodowego grona specjalistów, prosząc by wsparła fundację swoją wiedzą i doświadczeniem.

www.rodziceprzyszlosci.pl               www.rodziceprzyszlosci.pl/eksperci