Informujemy o zakończeniu projektu „Akademia Efektywnej Nauki Leonardo zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół podstawowych.” W półrocznym projekcie wzięło udział 464 uczniów z 29 szkół. Zajęcia miały na celu poprawę wyników w nauce wśród dzieci z trudnościami szkolnymi. Dzieci, które potrzebują dodatkowego wsparcia, aby wyrównać szanse w nauce.